Member since January 06,2014

KISMET
 |  16 Reads  |  1 Comments
Not Complete
Last Update January 08,2014

Mahimbing na ang tulog ni Ken nang tumunog ang telepono sa side table niya. Naniningkit ang matang tiningnan niya ang oras sa snooze alarm sa tabi ng aparato. It was past 1 o’clock in the morning.

Comments (1)


January 13,2014
chapter 2 please!!!


Please Login to Post Comments.

KISMET


Chapters :

CommentsPlease Login to Post Comments.